Ordningsregler

För en fridfull vistelse i Stöten

Ordningsregler

För allas trivsel och välmående gäller följande ordningsregler vid vistelse i Stöten.

  • Tag hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa skiddag. Högt ljud från radio, tv, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse, föranleder högst en varning och därefter omedelbar avhysning. Nattro ska råda i hela området mellan kl. 23:00 och 07:00.
  • Vistelse i pister och liftgator får endast ske under liftens öppettider. Utanför öppettiderna är pister och liftgator att betrakta som arbetsplats och obehöriga äga ej tillträde.
  • Önskar man att åka pulka är detta endast tillåtet i pulkabacken Pulkis.
  • Alkoholhaltiga drycker eller droger tillåts ej på allmänna platser.
  • Enskilda smällare, fyrverkerier, eller liknande är förbjudna inom anläggningen.
  • Gå ej med pjäxor inomhus i stugor/lägenheter/rum och använd skidförråden för förvaring av utrustning.
  • Ta ansvar för miljön, kasta skräp och flaskor i avsedda behållare.
  • Vi hänvisar all laddning till de avsedda laddstationerna på Stötentorget. Det är ej tillåtet att ansluta elbil direkt till boendenas eluttag eller motorvärmare.

 

Rökförbud samt husdjursförbud

Om det är rök- och/eller djurförbud i boendet måste detta respekteras. Om rökförbud eller husdjursförbud inte respekteras inomhus kommer ni att bli debiterade.

Inga av våra boenden är allergisanerade.