Sophantering & källsortering

Ski Lodge Soltorget

Närmsta sopcontainer och källsortering finner ni på den övre parkeringen mitt emot entrén.