Bastu

Pistbyn

Vad är väl bättre än att basta efter en lång dag i backen?

Ibland kan det bli lite för varmt och skönt, då slår aggregatets värmeskydd ifrån av säkerhetsskäl, du kan på egen hand enkelt ordna detta. Lyft på det grå lilla locket på sidan av aggregatet och för in något smalt och spetsig, exempelvis en penna. Sedan kan du starta bastun igen.