Sophantering & källsortering

Pistbyn

Närmsta sopcontainer och källsortering finner ni på den nedre parkeringen vid Tempo.