Ordningsregler

Ordningsregler

För en fridfull vistelse i Stöten.

Ordningsregler

För allas trivsel och välmående gäller följande ordningsregler vid vistelse i Stöten:

  • Vistelse i pister och liftgator får endast ske under liftens öppettid. Utanför öppettiderna är pister och liftgator att betrakta som arbetsplats och obehöriga äga ej tillträde.
  • Önskar man åka pulka är detta endast tillåtet i pulkabacken Pulkis.
  • Alkoholhaltiga drycker eller droger tillåts ej på allmänna platser.
  • Enskilda smällare, fyrverkerier m m inom anläggningen är förbjudna.
  • Tag hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa skiddag. Högt ljud från radio, tv, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse, föranleder högst en varning och därefter omedelbar avhysning. Nattro skall råda i området mellan kl. 23.00-07.00.
  • Gå ej med pjäxor inomhus i stugor/lägenheter/rum och använd skidförråden.
  • Ta ansvar för miljön, kasta skräp och flaskor i avsedda behållare.

 

Rökförbud samt husdjursförbud

Om det är rök- och/eller djurförbud i stugan/lägenheten måste detta respekteras. Om rökförbud eller husdjursförbud inte respekteras inomhus kommer ni att bli debiterade.  

Inga av våra boenden är allergisanerade.