Information om Coronaviruset

Information om Coronaviruset

Vi uppdaterar informationen löpande

Du kan känna dig trygg i Stöten!

Vi är rustade för att kunna erbjuda en säker och trygg vistelse hos oss. Och det gäller självklart för både såväl er gäster som för våra medarbetare. Vi har förstärkt våra rutiner i alla led i hela organisationen, allt för att bidra till att inte öka smittspridning. Våra gästers och medarbetares hälsa och säkerhet är högsta prioritet för oss. Vi följer noga utvecklingen av rådande pandemi och följer FolkhälsomyndighetenUD samt branschorganisationerna SLAO (svenska skidorter) rekommendationer. Vi anpassar vår verksamhet efter dessa då vi planerar för säsongen 2020/2021. Vi har vidtagit en rad försiktighetsåtgärder som bland annat minskar folksamlingar för att motverka smittspridning.

Följande generella åtgärder kommer att antas för att förhindra smittspridning. 

  • Vi arbetar aktivt med att förhindra att trängsel uppstår genom att begränsa antalet personer som vistas samtidigt på en plats. Vi uppmanar även alla att hålla avstånd mellan varandra.
  • Vi har infört extra handspritstationer i allmänna utrymmen och tar inte i hand när vi hälsar.  
  • Skyltar i hela anläggningen påminner både medarbetare och gäster att hålla avstånd.
  • Tydliga regler och instruktioner kring hygien för samtliga medarbetare i anläggningen.
  • Endast fullt friska medarbetare tillåts komma till jobbet. Vid minsta symptom stannar man hemma och därefter i två dagar efter det att symptomen upphört helt. 
  • Våra lokalvårdare håller sig uppdaterade och lägger extra stor vikt vid att extra just nu rengöra och desinficera ytor och föremål som vidrörs ofta, som exempelvis dörrhandtag och nyckelkort.
  • På Stöten Mitt håller vi gemensamma duschar, omklädningsrum och bastu stängt.
  • Gemensamma bastu och uppehållsrum runt om i anläggningen är stängt.
  • Vattufjäll (bad, bastu, bowling och gym) är stängt tillsvidare.
  • Värmestugan på Skidtorget samt värmekåtan på Soltorget är stängda. Vi hänvisar till de grillplatser och picknickbord som finns utomhus runt om i anläggningen för att förtära medhavd matsäck.

Vi inför trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarna är personer ur Stötens personalstyrka. Dessa värdar ska kunna bistå med att besvara frågor och funderingar och således skapa en ökad känsla av trygghet för våra gäster. Värdarna har också ett ansvar att se till att trängsel och köbildning undviks - att restriktioner följs.

Då det ska vara lätt att känna igen en trygghetsvärd kommer dessa att bära synliga västar.

Även tidigare har vi alltid haft gott om personal ute i anläggningen för våra gäster. Men i år känner vi att det extra viktigt att dessa ska bli extra lätta att se och känna igen.

 

Ställ bilen utan stök

Dessutom utökar vi antalet parkeingsplatser i anläggningen. World Cup-parkeringen som iordningsställdes till finalen 1990 har blivit större. Den ligger dessutom perfekt till för barnfamiljer då knattarna kan ta på sig skidorna och glida direkt ner till liftarna på Soltorget. Stöten har även anlagt ytterligare en ny parkering intill vår nya vildmarksvärmestuga. Syftet med många fler parkeringsplatser är förstås främst att undvika trängsel. Och självklart är det gratis att parkera i Stöten!

Önskar du ytterligare information finns sådan på:

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
1177 vårdguiden
UD

Svenska Skidanläggningar och Coronainformation:
SLAO (svenska skidanläggningars organisation) har gått ut med information kring Coronaviruset samt rekommendationer till skidanläggningar som baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, läs om informationen här: SLAO

Boka tryggt med vår avbokningsförsäkring. Du kan läsa mer här!

Här hittar du information från Region Dalarna till gäster i Sälenfjällen.

Nedan kan du läsa mer om de åtgärder vi vidtaget runt om i anläggningen.