Information om Coronaviruset

Vi uppdaterar informationen löpande

Aktuell information om Corona, Covid 19

I dessa tider gäller det att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt och inte tumma på rådande föreskrifter, riktlinjer och restriktioner. Vi har förstärkt våra rutiner i alla led i hela organisationen, allt för att bidra till att inte öka smittspridning. Våra gästers och medarbetares hälsa och säkerhet är högsta prioritet för oss. Vi följer noga utvecklingen av rådande pandemi och följer FolkhälsomyndighetenUD samt branschorganisationerna SLAO (svenska skidorter) rekommendationer. Vi anpassar vår verksamhet efter dessa då vi planerar för öppning i december 2020. Vi vidtagit en rad försiktighetsåtgärder som bland annat minskar folksamlingar för att motverka smittspridning.

 Följande åtgärder planeras för att förhindra smittspridning. Uppdateras kontinuerligt:

  • Vi arbetar aktivt med att förhindra att trängsel uppstår genom att begränsa antalet personer som vistas samtidigt på en plats. Vi uppmanar även alla att hålla avstånd mellan varandra.
  • Vi har infört extra handspritstationer i allmänna utrymmen och tar inte i hand när vi hälsar. 
  • Vi ser till att ha gott om plats mellan borden i våra restauranger och begränsar antalet gäster som vistas samtidigt på publika platser.
  • Antalet platser till julbordet samt nyårssupén minskas. Vi erbjuder istället fler sittningar för att inte samla för många personer i restaurangen på samma gång. 
  • Skyltar i hela anläggningen påminner både medarbetare och gäster att hålla avstånd.
  • Samtliga barnaktiviteter som anordnas i Stötens regi hålls utomhus eller i mindre grupper.
  • Inga singelköer i liften och glesare placering i liftköer. 
  • Tydliga regler och instruktioner kring hygien för samtliga medarbetare i anläggningen.
  • Endast fullt friska medarbetare tillåts komma till jobbet. Vid minsta symptom stannar man hemma och därefter i två dagar efter det att symptomen upphört helt. 
  • Våra lokalvårdare håller sig uppdaterade och lägger extra stor vikt vid att extra just nu rengöra och desinficera ytor och föremål som vidrörs ofta, som exempelvis dörrhandtag och nyckelkort.

Önskar du ytterligare information finns sådan på:

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
1177 vårdguiden
UD

Svenska Skidanläggningar och Coronainformation:
SLAO (svenska skidanläggningars organisation) har gått ut med information kring Coronaviruset samt rekommendationer till skidanläggningar som baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, läs om informationen nedan: 
SLAO

Boka tryggt med vår avbokningsförsäkring. Du kan läsa mer här!