Vi värnar om din integritet

Här hittar du information om cookies och vår personuppgiftspolicy

Cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Vår personuppgiftspolicy (GDPR)

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Vi på Stöten i Sälen AB respekterar ditt privatliv samt din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. I denna policy kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dessa. Med ”personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter

Stöten i Sälen AB samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster du använder. Stöten i Sälen AB använder personuppgifter för att:

  • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster.
  • Bearbeta dina bokningar och beställningar av tjänsterna.
  • Kontakta dig via t.ex. mobila applikationer eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse.
  • Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna.
  • Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av vår hemsida www.stoten.se.
  • Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudanden som passar din profil som användare av våra tjänster.
  • Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.
  • Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

 

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Lagringstider

Stöten i Sälen AB följer god sed i destinationsbranschen. Stöten i Sälen AB sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Stöten i Sälen AB gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Stöten i Sälen AB raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

Dina rättigheter

Stöten i Sälen AB (publ) (org. nr. 556603-9797) är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan kontakta oss antingen genom att maila till info@stoten.se eller ringa oss på 0280-75 000.

Kontakt

Stöten i Sälen AB
780 67 SÄLEN
Telefon: 0280-75000
E-post: info@stoten.se