Forretningsorden Stöten Mitt

For at der er plads til alle!

For at der skal være plads til alle i Stöten Mitt, finder der nogle ordensregler, du som gæst skal tænke på.

Vær OBS på følgende:

 • Tænk over jeres varmtvands og el forbrug, i lejlighederne og på fællesarealerne, der skulle gerne være nok til alle.
 • Skiudstyr skal opbevares i Skiskabet som er tilknyttet lejligheden, skabene står centralt i bygningen.
 • Ved ankomst gennemgå lejligheden for evt. anmærkninger/skade. Dette skal straks anmeldes til reception på Stöten Ski hotel, ved sen ankomst skal det meldes senest kl. 11.00 dagen efter ankomst, for at undgå problemer.

Sikkerhed Vigtigt

 • For at sikre at nødudveje er fri i tilfælde af brand, er det ikke tilladt at stille ski, støvler, kælke, barnevogne eller andre ting på gangene eller foran døre.
 • Ved akut sygdom, brand eller skade eller for at tilkalde politi er nummeret 112.

Ordensregler.

 • Vis hensyn til andre gæster i bygningen. For at alle kan have et godt ophold, skal der være ro kl. 22.00, og det er ikke tilladt at larme.
 • Tænk over at tage hensyn til andre gæster uanset tidspunkt på døgnet.
 • For støjgener kontakt vagtselskabet på telefon: 0730-96 13 77.

Balkon, altaner og gange.

 • Stöten Mitt er totalt røgfrit (også på balkon, altaner og udenfor entréer) overtrædes dette resultere det i en bøde på 4000 SEK.
 • Grill, bål og liggende er ikke tillad på balkon eller alterner. Her henvises til stedets grill stationer.

Affaldshåndtering.

 • Husholdningsaffald og kompost afleveres i container og affaldsspande til kompost. Smid venligst ikke almindelig husholdningsaffald i de brune affaldsspande. Alt dette er placeret ved p pladsen ved nedre Mitt. Container til glas, plastik, pap og papir findes på p pladsen udenfor Tempo.