Stöten Cross

En skicrossbane med spændende spring og bølget terræn