Personvernregler

Stöten Food & Drinks

Personvernregler for forbrukere

 

Når du bruker appen, behandles personopplysningene dine av tre forskjellige behandlingsansvarlige som er ansvarlige for hver sin del av prosessen.

Restauranten du bestiller mat fra, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som kreves for matbestillingen. Hvis du vil lese mer om hvordan restauranten behandler personopplysningene dine, kan du gjøre det på deres hjemmesider.

Appen leveres via Caspeco AB, som er databehandler for denne behandlingen. Det betyr at Caspeco AB bare behandler personopplysningene dine på instruksjoner fra restauranten du bestiller mat fra, som igjen behandler personopplysningene dine på grunnlag av matbestillingen.

Svea Ekonomi er ansvarlig for betalingsløsningen som leveres via appen, og er derfor behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger som kreves for å håndtere betalingen. Hvis du vil lese mer om hvordan Svea Ekonomi behandler personopplysningene dine, kan du lese mer her.

Basert på informasjonen du legger inn når du oppretter en profil i appen, kommer Caspeco AB til å føre statistikk over bruken av appen. Caspeco AB kommer også til å sende deg markedsføring om tjenester på e-post. Dette betyr at Caspeco AB er behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger til statistiske formål og markedsføringsformål, noe som er basert på legitim interesse.

For å kunne sende markedsføring til deg på e-post kommer Caspeco AB til å behandle følgende personopplysninger: navn, e-postadresse, poststed.

Opplysningene dine deles med våre underbehandlere for at vi skal kunne levere appen vår og markedsføring, men behandles ikke videre av dem for noe annet formål. Opplysningene dine overføres ikke til tredjeland.

Caspeco AB kommer til å beholde opplysningene dine så lenge du har en profil i appen. Du har imidlertid rett til når som helst å nekte fremtidig markedsføring ved å klikke på en lenke i e-postmarkedsføringen vi sender ut. Når du ikke lenger har en profil eller har takket nei til fremtidige utsendelser, slettes personopplysningene dine.

Du har rett til å motta gratis informasjon om hvilke personopplysninger som finnes om deg i Caspeco ABs virksomhet. Hvis du mener at en opplysning om deg er unøyaktig eller misvisende, kan du informere oss og begrense bruken av den aktuelle opplysningen til den er rettet. Du har også rett til å nekte oss å behandle opplysninger om deg, og be om at de slettes fra Caspeco ABs virksomhet. Vi vil da slette opplysningene fra alle behandlinger som er basert på samtykke eller legitim interesse.

Hvis du har spørsmål om hvordan Caspeco AB behandler personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du under overskriften Kontakt.