Dataskyddspolicy

Stöten Food & Drinks

Dataskyddspolicy konsument

 

När du använder appen så behandlas dina personuppgifter av tre olika personuppgiftsansvariga som är ansvariga för varsin del av processen.

Restaurangen som du beställer mat av är personuppgiftsansvarig för behandlingen som krävs för matbeställningen. Vill du läsa mer om hur restaurangen behandlar dina personuppgifter kan du göra det på deras webbsida.

Appen tillhandahålls via Caspeco AB som i denna behandling är personuppgiftsbiträde. Det innebär att Caspeco AB vad gäller matbeställningen endast behandlar dina uppgifter på instruktioner av restaurangen som du beställer mat hos, vilka i sin tur behandlar dina personuppgifter på grundval av matbeställningen.

Svea Ekonomi är ansvarig för betalningslösningen som tillhandahålls via appen och är därför personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som krävs för att hantera betalningen. Vill du läsa mer om hur Svea Ekonomi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här.

Caspeco AB kommer, baserat på de uppgifter som du anger när du skapar en profil i appen, att föra statistik över användningen av appen. Caspeco AB kommer även skicka marknadsföring om tjänster till dig per email. Det innebär att Caspeco AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i statistik- och marknadsföringsändamål, som sker baserat på berättigat intresse.

För att kunna skicka marknadsföring per email till dig kommer Caspeco AB behandla följande personuppgifter: Namn, Emailadress, Ort.

Dina uppgifter delas med våra underbiträden för att kunna leverera vår app och marknadsföring, men behandlas inte vidare av dem för något annat ändamål. Dina uppgifter överförs inte till tredjeland.

Caspeco AB kommer att behålla dina uppgifter så länge som du har en profil kvar i appen. Du har dock rätt att när som helst tacka nej till framtida marknadsföring genom att klicka på en sådan länk i våra marknadsföringsemail. När du inte längre har en profil eller har tackat nej till framtida utskick kommer dina personuppgifter att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Caspeco AB:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du höra av dig så kan vi både rätta den och begränsa användningen av uppgiften tills den är rättad. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter samt begära att de raderas från Caspeco AB:s verksamhet. Vi kommer då att radera uppgifterna från alla behandlingar som baseras på samtycke eller berättigat intresse.

Har du någon fråga om hur Caspeco AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig. Kontaktinformation finner du under rubriken ”Kontakt och Kundtjänst” i dokumentet Köpvillkor.