Kjøpsvilkår

Stöten Food & Drinks

Kjøpsvilkår

 

1.                   Om Sälen Restauranger AB

Appen Stöten Food & Drinks ("Appen") leveres av Sälen Restauranger AB med organisasjonsnummer 556852-5504 ("Selgeren", "vi" eller "oss"). Hvis du vil kontakte oss, finner du kontaktinformasjon under punkt ‎12 nedenfor.

 

2.                   Om kjøpsvilkårene og kjøp via appen

Disse kjøpsvilkårene gjelder ved bestilling og kjøp av produkter og tjenester via Appen. Avtale om kjøp initieres via Appen og skal anses som inngått når vi har bekreftet bestillingen din i en ordrebekreftelse, eller, hvis dette skjer tidligere, når du har begynt å bruke en bestilt tjeneste.

 

3.                   Priser og produkter

Prisene for produkter og tjenester er oppgitt inkludert moms i den angitte valutaen. I kassen presenteres den totale prisen, inkludert alle avgifter som fraktkostnad, ekspedisjonsgebyr og lignende.

Vi har som mål alltid å holde Appen oppdatert om eventuelle endringer i produktutvalget, med forbehold om at enkelte produkter kan være tomt fra lager. Vi etterstreber at alle priser og produktbeskrivelser i Appen skal være helt nøyaktige, med forbehold om eventuelle feil.

 

4.                   Bestilling

Bestillinger gjøres i Appen. All personlig informasjon som oppgis ved bestilling, skal være korrekt og referere til personen som bestiller produktene. Vi er ikke ansvarlig for manglende levering på grunn av mangelfull eller uriktig informasjon oppgitt ved bestilling. Alle bestillingene dine finner du under Mine bestillinger i Appen.

 

5.                   Betaling

I kassen presenteres betalingsmetodene som er tilgjengelige for de aktuelle produktene eller tjenestene. Betaling skjer ved kortbetaling eller på annen måte i samsvar med kjøps- og betalingsvilkårene som gjelder for den respektive betalingsmåten, og som angis i forbindelse med kjøpet. Kvittering kan sendes elektronisk til deg på e-post.

Kortbetaling

Vi aksepterer betaling med Visa, MasterCard og American Express. Betalingskortet belastes med det samme.

Betaling med kort krever at kunden registrerer ett eller flere betalingskort eller andre betalingsmidler ved å legge inn kortinformasjon i Appen. For betalingskort må kortnummer, kortinnehaverens navn, utløpsdato og CVV-kode registreres. Dette registreres bare en gang, slik at du slipper å måtte registrere informasjonen ved hvert kjøp.

 

6.                   Bestillingsbekreftelse og levering

Når vi mottar bestillingen din, bekrefter vi dette direkte i Appen. Når bestillingen din er bekreftet og klar for levering, mottar du en bekreftelse i Appen.

Tilgjengelige leveringsalternativer presenteres i kassen. Du velger selv leveringsalternativ når du bestiller.

 

7.                   Avbestilling (angrerett)

Når du handler via Appen, har du rett til å kansellere bestillingen (angrerett) ved å varsle oss om dette innen 14 dager. Ved kjøp av tjenesten regnes fristen fra bestillingen og ved kjøp av varen fra du mottok varen. Vi tilbakebetaler så gebyrene du har betalt for det aktuelle produktet eller tjenesten. Du må selv betale returkostnaden når varene sendes tilbake.

Angreretten gjelder bare forutsatt at (i) produktet returneres i uskadet tilstand, eller (ii) vi ikke har begynt å levere tjenesten du ønsker å kansellere bestillingen for. Vær oppmerksom på at matsalg ikke omfattes av angreretten. Du kan lese mer om angreretten og hvilke varer og tjenester som er ekskludert fra angreretten, på Forbrukerrådets nettsider, der du også finner skjemaer for utøvelse av angreretten.

 

8.                   Produktgarantier

Vi gir ingen garantier på produktene du kjøper og bestiller fra oss, men du har alltid rett til å klage på et feilaktig produkt innen tre år etter kjøpet (se punkt ‎9). I den grad produsenter av et produkt gir garantier, gjelder selvfølgelig slike garantier for produktet.

 

9.                   Reklamasjon

Når du mottar produktene dine, er det viktig at du sjekker at de ikke er skadet eller har feil. Hvis du mener at et levert produkt eller en tjeneste har feil, må du klage på produktet eller tjenesten ved å kontakte oss innen rimelig tid. Vi undersøker så klagen og gir deg beskjed om vi kan godta reklamasjonen, og i tilfelle hvordan vi kan avhjelpe feilen, f.eks. ved ny levering, prisavslag eller tilbakebetaling. En eventuell tilbakebetaling gjøres så snart som mulig og senest 30 dager fra dagen klagen er ferdigbehandlet.

 

10.                 Immaterielle rettigheter

Din bruk av Appen innebærer ikke at opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter overføres til deg. Du kan ikke bruke, kopiere, endre eller på annen måte håndtere programvare eller annet materiale som tilhører oss eller våre samarbeidspartnere (for eksempel, men ikke utelukkende, informasjon og bilder som er gjort tilgjengelig gjennom Appen), og heller ikke overføre eller overgi retten til slik programvare eller slike materialer til andre.

 

11.                 Behandling av personopplysninger

For å kunne motta, håndtere og levere bestillingen din kommer Salgsselskapet til å behandle personopplysninger om deg. All vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Her kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

 

12.                 Kontakt og kundetjeneste

Hvis du vil komme i kontakt med oss, kan du kontakte oss på følgende måte:

Sälen Restauranger AB
Granfjällsstöten
780 67 Sälen
+46 280-75 000
info@stoten.se

 

13.                 Force Majeure

Vi er ikke ansvarlig for skader eller manglende utførelse som følge av streik, brann, myndighetsutøvelse, arbeidstvister, ulykker, feil eller forsinkelser hos underleverandør, driftsbrudd i allmenne kommunikasjonssystemer eller andre omstendigheter utenfor vår kontroll, og som vi med rimelighet ikke kan forvente, og hvis konsekvenser vi ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne. Hvis en omstendighet i henhold til dette punkt ‎13 vedvarer i en periode som overstiger 1 måned og dette forhindrer gjennomføringen av kjøpet, har parten rett til å si opp avtalen om kjøp med øyeblikkelig virkning.

 

14.                 Generell ansvarsbegrensning

Vårt ansvar for leverte produkter og tjenester forutsetter at de brukes på den påtenkte måten. Vårt øvrige ansvar for skader som kan oppstå som følge av feil ved produkter og tjenestene vi leverer, er begrenset til det som følger av gjeldende obligatorisk lovgivning. Med mindre obligatorisk lov ikke sier noe annet, er vi på ingen måte ansvarlige for indirekte skader eller tap, og vårt ansvar overfor deg er, med mindre det skyldes forsett eller grov uaktsomhet, begrenset til kompensasjon for det du betalte for det aktuelle produktet eller tjenesten.

For å være berettiget til kompensasjon for skader skal kravet ditt om erstatning fremsettes innen rimelig tid fra det tidspunktet skaden ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

 

15.                 Endring av avtalevilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. For gjennomførte kjøp gjelder alltid de vilkårene som er godkjent og akseptert av deg i forbindelse med det aktuelle kjøpet.

 

Tvister og gjeldende lov
Tvister vedrørende disse kjøpsvilkårenes gyldighet, tolkning og anvendelse skal i første omgang avgjøres gjennom forhandlinger mellom Salgsselskapet og deg som kunde. Hvis slike forhandlinger ikke fører til løsning av tvisten, kan tvisten på din forespørsel prøves hos Forbrukerrådet. Tvisten kan også prøves av en alminnelig domstol, der norsk lov skal anvendes.