Ordningsregler Stöten Mitt

För att alla ska trivas!

För att vi alla ska trivas i Stöten Mitt finns några saker som du som gäst särskilt bör tänka på.

Allmän aktsamhet

 • Iakkta gärna sparsamhet vid varmvatteförbrukning och el i fastighetens lägenheter och gemensamma utrymmen.
 • Skidutrustning ska förvaras i skidförrådet tillhörande lägenheten.
 • Eventuella anmärkningar på rummet skall meddelas till receptionen på Best Western Stöten Ski Hotel på ankomstdagen eller senast kl 11 dagen efter, för åtgärd.

 

Säkerhet

 • För att ha säkra utrymningsvägar i händelse av brand är det inte tillåtet att ha skidor, pjäxor, snowracer, barnvagn eller andra föremål placerade i korridoren. Tänk också på att ha fria utrymningsvägar i slutet av alla korridorer, där nödutgångarna finns.

 

Störningar

 • Visa hänsyn till andra hyresgäster i fastigheten. För allas trevnad ska det vara tyst i fastigheten efter klockan 22.00 på kvällen.
 • Tänk på att ta hänsyn till andra boende, oavsett tid på dygnet.
 • För störningsjour, kontakta vaktbolag på tel: 0730-96 13 77.
 • Vid AKUT sjukdom, brand eller för att tillkalla polis ring 112.

 

Balkonger, altaner och korridorer

 • Stöten Mitt är rökfritt (inklusive på balkongerna samt utanför entréer) Överträdelse debiteras med 4000 SEK.
 • Grillning eller marschaller är ej tillåtet på balkongerna.                                             

 

Avfallshantering

 • Hushållsavfall och kompostavfall slängs i container och sopkärl för kompost. Kasta INTE vanligt hushållsavfall i de bruna kompostkärlen! Allt detta är placerade vid det nedre huset. Container för glas, plast, kartong och tidningar finns på parkeringen utanför Tempo.