Covid-19: information för grupp & konferens

Så här jobbar vi för att du ska ha en trygg vistelse hos oss.

Trygga bokningsvillkor i Coronatider: För att det ska kännas så tryggt som möjligt för dig att boka din gruppbokning här hos oss i Stöten den kommande vintern har vi i dessa speciella tider tagit fram förmånliga bokningsvillkor vilket gör att du kan avboka din resa i händelse av ett myndighetsbeslut från svenska myndigheter eller myndigheter i ditt hemland som förhindrar dig som gäst från att resa till, från eller inom Sverige. Detta gäller även om du som gäst måste sitta i karantän för att återvända till hemlandet. Då har du rätt att avboka resan och få full likvid tillbaka. Regeln gäller dock bara myndighetsbeslut som förhindrar gästen från att åka till, från eller inom Sverige eller förändring i marknaden som tvingar Stöten att följa övriga skidanläggningars beslut. Regeln gäller inte rekommendation eller avrådan från att åka till, från eller inom Sverige utan endast regeringsbeslut.


Viktigt att veta:
Privata konferenser är inte begränsade till högst 50 personer då de inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Beroende på framförallt lokalernas storlek och utformning kan således en konferens samla betydligt fler personer än så. Våra gäster och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet, därav har vi genomfört åtgärder för att vi på Stöten ska kunna bedriva vår grupp- och konferensverksamhet utan att bidra till ökad smittspridning. Våra åtgärder kan ändras allteftersom myndigheter uppdaterar information gällande Covid-19.  Vi följer de officiella föreskrifter och rekommendationer som utfärdats av myndigheter.

För dig som gäst betyder det att vi:

  • Följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittan av covid-19.
  • Praktiserar god handhygien med regelbunden handtvätt med tvål och vatten samt handsprit.
  • Tillhandahåller handsprit i alla gemensamma ytor.
  • Håller social distansering och hälsar på varandra utan kroppskontakt.
  • Utökar städrutiner med fokus på desinficering av ytor som berörs ofta. Bord, stolar, knappar, handtag, kaffemaskiner etc. rengörs noggrant före och efter varje konferens.
  • Stannar hemma om vi känner oss sjuka.
  • Anpassar mötesupplägg, lokaler samt möbleringar efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer, där den rekommenderade distansering hålls.
  • Säkerställer att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa lokaler.

Läs våra kompletta bokningsvillkor här.