Lagutmaningen

Enkla, kluriga och roliga aktiviteter för hela gänget

I lagutmaningen har vi samlat enkla, kluriga och roliga aktiviteter vilka kan köras separat eller i kombination med varandra. Aktiviteterna kan också vävas samman till en större tävling där man får ledtrådar eller koder vartefter stationerna klarats av. Vi skräddarsyr efter kundens önskemål. Aktiviteten fungerar lika bra som bensträckare på kafferasten eller som halvdagsaktivitet.

Tidsåtgång: Från 20 min - 2 timmar.
Gruppstorlek: 2-100 personer.
Tips: Att röra på sig och använda andra hjärnhalvan vid pauser skapar effektivare inlärning och kreativitet.