Åkregler

Vett och etikett i pisten

Vid köp av SkiPass godkänns samtliga av Stöten i Sälens och SLAO:s åk- och liftregler samt allmänna villkor vid nyttjandet av anläggningen. Både anläggning och gäst har ansvar för att utförsåkning ska vara en trygg och rolig produkt för alla.

I SLAO:s lilla gula hittar du utförsåkarens trafikregler och allmänna bestämmelser, det vill säga allt som är viktigt att veta om lift- och utförsåkning. Här kan du läsa SLAO:s lilla gula för allmänna regler i backen.

I Stötens nerfarter är följande åkredskap godkända:

 • Utförsåkningsskidor med skistopp eller fångrem.
 • Snowboard.
 • Snowskate med fångrem.

I Stötens nedfarter är följande inte tillåtet:

 • Åkredskap som till exempel längd, turskidor, snowbike, snowscoot eller snowbone är inte tillåtna i pisterna.
 • Det är absolut förbjudet att åka med barn i bärsele/bärstol i lift och nedfart.
 • Det är absolut förbjudet att åka pulka eller dylikt inom skidområdet, varken dag eller natt.
 • Privat skoteråkning är inte tillåtet inom anläggningen.
 • Det är absolut förbjudet att gå uppför i markerade nedfarter vid alla tidpunkter på dygnet. Förbudet gäller skidåkare, längdskidåkare och promenerande.
 • Det är inte tillåtet att ha barn i knät i sittliften.

 

Utförsåkarens trafikregler


Se SLAO:s film om utförsåkarens 10 trafikregler - för roliga och trygga skidupplevelser:

 

SLAO:s 10 trafikregler för utförsåkare

 1. Var uppmärksam - visa hänsyn. Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.
 2. Anpassa farten och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.
 3. Välj åkriktning. Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig.
 4. Starta försiktigt! Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du börjar åka.
 5. Stanna bara där du syns. Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig. Kör du omkull – lämna nedfarten fri så snabbt som möjligt.
 6. Kör om med marginal. Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.
 7. Klättra upp vid sidan av nedfarten. Klättra alltid upp vid sidan av nedfarten. Det är särskilt viktigt vid dålig sikt.
 8. Respektera skyltar. Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel och säkerhet. Följ dem!
 9. Hjälp till. Du måste hjälpa till vid olycksfall. Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.
 10. Anmäl till personalen. Meddela personalen på plats om du upptäcker något hinder, fara eller olycksfall i lift eller i nedfarterna.

Om åkaren bryter mot reglerna har Stöten rätt att spärra SkiPasset.