Ordningsregler

För en fridfull vistelse i Stöten

Ordningsregler

För allas trivsel och välmående gäller följande ordningsregler vid vistelse i Stöten.

  • Tag hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa dags äventyr. Högt ljud från radio, tv, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse, föranleder högst en varning och därefter omedelbar avhysning. Nattro ska råda i hela området mellan kl. 23:00 och 07:00.
  • Alkoholhaltiga drycker eller droger tillåts ej på allmänna platser.
  • Enskilda smällare, fyrverkerier, eller liknande är förbjudna inom anläggningen.
  • Ta ansvar för miljön, kasta skräp och flaskor i avsedda behållare.

 

Rökförbud samt husdjursförbud

Om det är rök- och/eller djurförbud i boendet måste detta respekteras. Om rökförbud eller husdjursförbud inte respekteras inomhus kommer ni att bli debiterade.

Inga av våra boenden är allergisanerade.

Synpunkter gällande boende
Har du synpunkter gällande boendet måste detta meddelas innan klockan 11 dagen efter ankomst.