bilaga VMB

Se bilagan om vinstmarginalsbeskattning här.