Bästa stugägare!

Om du vill godkänna det nya förmedlingsavtalet, fyll i nedan och godkänn avtalet.

Avtal

Härmed intygar jag att jag läst igenom det nya avtalet och godkänner det.