Formulär WiFi

Formulär WiFi

Här kan ni som stugägare i Stöten ange information om internetuppkopplingen i ert boende. 

Vänligen fyll i formuläret nedan senast den 15 augusti 2022:

Krävs det inloggning?
Jag bekräftar härmed att detta inte är ett mobilt bredband: