Formulär WiFi

Här kan ni som stugägare i Stöten ange information om internetuppkopplingen i ert boende.

Krävs det inloggning?
Jag bekräftar härmed att detta inte är ett mobilt bredband: