Miljö & hållbarhet

Läs om Stötens hållbarhetsarbete

I Stöten tar vi hand om naturen och värnar om vårt vackra fjällandskap. Vi jobbar hela tiden med att göra anläggningen ännu mer hållbar genom utbildningar och energisnåla satsningar. Klimatet är en livsviktig fråga för oss som skidanläggning och minskade utsläpp har därför hög prioritet.

Här är några av de punkter som vi genomfört för att hålla nere vår klimatpåverkan:

Avfall & återvinning

 • Vi deltar i ett miljöprojekt tillsammans med Sälens besöksnäring för att kunna presentera helt nya återvinningsstationer inom något år, som innehåller alla fraktioner och som kommer att göra oss branschledande inom grön sophantering.
 • I Stöten kan man återvinna glas, tidningar och metall-, plast- och pappersförpackningar genom de 11 återvinningsstationerna som finns runtom i anläggningen.

 

Uppvärmning

 • Under 2018 stod en ny pelletspanna klar som ingår i projektet Klimatklivet, drivet av Naturvårdsverket och EU, vilket är en del av hela världssamfundets avtalade strävan att minska utsläppet av växthusgaser. Stöten i Sälen har erhållit investeringsstöd från Naturvårdsverket för investeringen i pelletspannan.
 • Pelletspannan innebär att vi minskar energiåtgången med 70% i centrumhusen vid Stötentorget (hotellet, restaurangerna och Vattufjäll).
 • Pelletspannan är överdimensionerad för dagens energibehov, och tänkt att täcka framtida värmebehovet för eventuella utbyggnader kring Stötentorget.
 • Ventilationssystemet i centrumhusen vid Stötentorget är uppgraderat, vilket innebär en lägre energiförbrukning än tidigare.
 • I alla nyproduktioner vi själva genomfört de senaste åren har vi installerat bergvärmepannor.

 

Snö & pist

 • Under de senaste åren har vi investerat 50 miljoner kronor i ett toppmodernt snösystem i Stöten. 
 • Trots ett utbyggt snösystem som producerar 35% mer snö än tidigare och med automatiserade snökanoner i fler nedfarter, så gör vi av med 25% mindre energi än innan.
 • Nya, miljövänligare pistmaskiner har köpts in med GPS-system för att effektivisera pistningen och se vart snön ska fördelas.
 • Våra pistmaskinsförare och snöläggare har utbildats i att jobba bränslesnålt och energieffektivt.

Transport

 • På Stötentorgets parkering utanför Tempo finns laddningsstationer för elbilar.
 • Allt boende i Stöten ligger nära en lift, och en bil är därför inte ett måste för att ta sig runt i anläggningen.
 • För att minska bilåkandet erbjuder vi interntransport där sällskap kan åka tillsammans istället för att ta flera bilar.
 • All säsongspersonal i Stöten bor med gångavstånd till jobbet.

 

GREEN 2020

Stöten deltog i EU-projektet GREEN 2020 som verkade för att göra skidanläggningar mer energisnåla och hållbara.

GREEN 2020

"Interreg-projektet GREEN 2020 pågick mellan 2011 och 2014 och var ett samarbete mellan skidanläggningarna i svenska Dalarna och norska Hedmark. Syftet var att visa destinationerna på olika vägar att uppnå EUs energimålsättning, om 20 procent energieffektivisering, 20 procent ökad andel förnybar energi samt 20 procent effektivare transporter till år 2020. De största destinationerna i det som är Skandinaviens största skidområde, har deltagit i projektet. Genom ett nära samarbete har studier, kartläggningar och pilottester blandats med seminarier, studieresor och möten. Samtliga skidanläggningar har investerat både arbetstid och pengar för att kunna genomföra flera av de åtgärdsförslag som framkommit inom ramen för GREEN 2020."