Skiroute

 

  • Terrängen är inte bevakad eller säkrad mot möjliga faror och hinder, förutom lavinfara
  •  Skirouten är markerad med orangefärgade skyltar 
  •  En Skiroute är att betrakta som off-pist och all åkning sker på egen risk.