Hållbart fokus i Stöten

Läs hur vi jobbar med hållbarhet i anläggningen

Laddstationer för elbilar, fullständig källsortering och en ny pelletspanna som värmer upp hela anläggningen med sågspån. Det är några av de åtgärder som vi gör för ett minskat klimatavtryck.

– Vi tar emot tusentals gäster varje år och det går åt mycket energi för att bedriva vår verksamhet - mitt i fjällvärlden. Att därför göra det på ett energieffektivt och miljöbesparande sätt är ett självklart ansvar för oss att ta, säger Johan Thorn, vd i Stöten.

Antalet gäster som besöker Stöten blir alltfler för varje år som går. Och i och med utnämningen av ”Årets Skidanläggning” har bokningarna inför kommande säsong ökat än mer. Det kräver åtgärder som bidrar till att inte påverka miljön negativt. Den allra största energibesparande åtgärd man gjort är att en pelletspanna installerats och att de tidigare olje- och elpannorna som gett värme till Stöten fått gå i pension.

Restprodukter från lokala sågverk står för uppvärmningen

Pannan eldas med pellets gjorda på rent sågspån som är en restprodukt från lokala sågverk och står för uppvärmningen i konferensavdelning, Vattufjäll spa och bad, hotell, restauranger och kontorsbyggnader. Dessutom säkrar pelletspannan upp varmvattenförsörjningen i hotellanläggningen rejält, så att ingen ska behöva riskera att få en kalldusch då liften stängt och alla gäster duschar så gott som samtidigt.

Samtliga boenden som finns och nya som uppförs är uteslutande ski in-ski out, vilket gör att man inte behöver använda bil för att ta sig mellan backe och boende.
– Vi har även finjusterat sophanteringen så att våra gäster kan göra en fullständig källsortering, samt att rutinerna för tömning ändrats så att bilarna som kommer och tömmer soporna har färre mil att åka, säger Johan Thorn.

De senaste åren har snöläggningssystemet uppgraderats samt att nya pistmaskiner köpts in.
– Vi beräknar att vi, genom de senaste årens investeringar i vårt snösystem, har minskat vår energiförbrukning med över 20 procent, samtidigt som att systemet lägger snö på en yta som är cirka 25 procent större än innan systemet byggdes ut. Vi har köpt in nya pistmakiner som med ny teknik möjliggör en effektivare körning som minskat bränsleförbrukningen med ungefär tio procent, vilket känns bra, säger Peter Myrvang, driftschef Stöten.